PPP Brodnica

  1. Zasady określające zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów ochrony małoletnich
  2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki
  3. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów ochrony małoletnich do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
  4. Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
  5. Procedura „Niebieskie Karty” (przykładowy wzór)
  6. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw
Skip to content