PPP Brodnica

Patron Poradni

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 r. we wsi Wołucza koło Rawy Mazowieckiej. Pochodziła z licznej rodziny, głęboko połączonej więzami przyjaźni. Żyjąc w środowisku wiejskim, żywo interesowała się sprawami ludzi ze wsi, a zwłaszcza losem dzieci wiejskich. Do roli pedagoga przygotowywała się zarówno w kraju jak i za granicą. Pracowała jako pedagog – praktyk, pedagog – teoretyk. Założyła 3 uczelnie w kraju i reanimowała Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.Wychowała kilkanaście pokoleń pedagogów.
Grzegorzewska bardzo kochała dzieci, a dzieciom, które były najbardziej nieszczęśliwe poświęciła swoje prace i znaczną część życia. Kochała człowieka. Promieniowała dobrocią i nie szczędziła czasu, ani trudu, gdy trzeba było przyjść komuś z pomocą. Czyniła to chętnie powtarzając „nie ma kaleki jest człowiek”. Była jedną z najpiękniejszych postaci nie tylko w pedagogice, należała też do grona najwybitniejszych kobiet w naszym kraju. Zmarła w Warszawie 7 maja 1967 roku.
Jej imię Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy przyjęła 17 czerwca 1983 roku w 10 rocznicę istnienia Poradni.

Skip to content