PPP Brodnica

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych z dniem 25 maja 2018 tj. z dniem wejścia nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie przyjmujemy żadnych dokumentów zawierających dane osobowe drogą mailową tj. w postaci m. in. fotografii, skanów, zrzutów ekranowych etc.)  Dokumenty, które chcą Państwo do nas złożyć należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną.

Prosimy o przyjęcie powyższej regulacji ze zrozumieniem.

Zapoznaj się z procedura przyjmowania klientów w Poradni

Formularze do pobrania

Formularz zgłoszenia

Formularze dla szkoły

Formularz zgłoszenia

Opinia o uczniu – I etap edukacyjny
Opinia o uczniu – II etap edukacyjny

Opinia nauczyciela polonisty

Opinia o dziecku przedszkolnym

Opinia szkolna do kształcenia specjalnego

Opinia szkolna do nauczania indywidualnego

Opinia szkolna zindywidualizowana ścieżka

Opinia szkolna zindywidualizowana ścieżka – kontynuacja

Opinia szkolna dla ucznia klasy ósmej

Opinia szkolna dla ucznia klasy ponadpodstawowej

Formularze dla lekarza

Zaświadczenie lekarskie dotyczące indywidualnego nauczania/ obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zaświadczenie lekarskie w celu wydania opinii dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego

Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka

Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych

Zaświadczenie otolaryngologiczne do celów oświatowych
Skip to content