PPP Brodnica

PRACODAWCO zyskaj 6150 zł Zainteresowany?

 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (nie wliczając okresu zawieszenia działalności gospodarczej).

 • Kto może zostać skierowany do pracy w ramach dofinansowania:

Do pracy w ramach dofinansowania do wynagrodzenia mogą zostać skierowani wyłącznie uczestnicy projektu pilotażowego tj. osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w PUP w Brodnicy, w wieku od 18 do 30 lat realizujące Indywidualną Ścieżkę Kariery.

 • Wysokość dofinansowania:

Maksymalna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 osobę wynosi 2 050 zł.

 • Okres dofinansowania:

Dofinansowanie może być dokonywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy.

 • Podstawowe obowiązki wynikające z umowy dotyczące pracodawcy:
 1. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego uczestnika projektu pilotażowego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia przez okres co najmniej
  1 miesiąca.
 2. Przez okres trwania dofinansowania oraz w okresie kolejnego 1 miesiąca wymaganego zatrudnienia pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę skierowanemu uczestnikowi projektu bądź rozwiązać z nim umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
 3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego uczestnika projektu, Urząd nie skieruje kolejnej osoby bezrobotnej na zwolnione miejsce pracy.
 4. Preferowane do utworzenia stanowiska pracy wynikające z oczekiwań uczestników projektu to: pracownik biurowy; sprzedawca; stylistka: rzęs, paznokci; fryzjer; pomoc nauczyciela przedszkola; mechanik; sprzątaczka; pomoc kuchenna.

Więcej informacji w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy ul. Żwirki i Wigury 3
lub pod nr tel.: 56 649 89 56.

Projekt pilotażowy pn. ”Punkt doradztwa dla młodzieży w Brodnicy” został dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach naboru na projekty pilotażowe
pn. „Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”

Skip to content