PPP Brodnica

Procedury przyjęcia

Zapoznaj się z zasadami przyjęć do Poradni

Dokumenty do pobrania

Pobierz potrzebne druki

Lokalizacja

Zobacz gdzie jesteśmy

Misja Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu brodnickiego. Nasz zespół składa się wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

Co w rozwoju dziecka jest prawidłowe, a co niepokoi i wymaga skutecznej pomocy specjalisty? Psychologa, pedagoga czy logopedy?

  • zdiagnozujemy
  • doradzimy
  • obejmiemy fachową opieką (terapią)

Zapraszamy: rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców i nauczycieli.

Pomóż swojemu:

  • dziecku,
  • wychowankowi,
  • uczniowi.

Chętnie spotkamy się z młodzieżą.

Zachęcamy Państwa do poznania naszej oferty.

Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką.
Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Procedury przyjęcia

Zapoznaj się z zasadami przyjęć do Poradni

Dokumenty do pobrania

Pobierz potrzebne druki

Lokalizacja

Zobacz gdzie jesteśmy

Procedury przyjęcia

Zapoznaj się z zasadami przyjęć do Poradni

Dokumenty do pobrania

Pobierz potrzebne druki

Lokalizacja

Zobacz gdzie jesteśmy

Procedury przyjęcia

Zapoznaj się z zasadami przyjęć do Poradni

Dokumenty do pobrania

Pobierz potrzebne druki

Lokalizacja

Zobacz gdzie jesteśmy
Skip to content