PPP Brodnica

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu brodnickiego. Nasz zespół składa się wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

Co w rozwoju dziecka jest prawidłowe, a co niepokoi i wymaga skutecznej pomocy specjalisty? Psychologa, pedagoga czy logopedy?

  • zdiagnozujemy
  • doradzimy
  • obejmiemy fachową opieką (terapią)

 

Zapraszamy: rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców i nauczycieli.

Pomóż swojemu:

  • dziecku,
  • wychowankowi,
  • uczniowi.

Chętnie spotkamy się z młodzieżą.
Zachęcamy Państwa do poznania naszej oferty.
Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Dyrektor


mgr Hanna Królikowska

Sekretariat


Sekretariat jest czynny:

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek  7.30 – 16.00

Wtorek 7.30 – 17.00

Środa 7.30 – 16.00

Czwartek 7.30 – 17.00

Piątek 7.30 – 15.00

Pracownicy pedagogiczni


Poniedziałek: 8.00 – 17.00

Wtorek 8.00 – 18.00

Środa 8.00 – 18.00

Czwartek 8.00 – 18.00

Piątek 8.00 – 16.00

Skip to content