PPP Brodnica


Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców (propozycja tematów szkoleń, prelekcji, warsztatów, zajęć terapeutycznych itp.)

Pogadanki/ warsztaty dla nauczycieli:

 1. „System motywacyjny w przedszkolu”.
 2. „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.
 3. „Dokumentacja Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- interpretacja zaleceń, możliwe formy pomocy”
 4. „Dlaczego to dziecko nic nie mówi?” – szkolenie dla nauczycieli z podstaw pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego”
 5. „Depresja niejedno ma imię” – szkolenie dla nauczycieli zapoznające słuchaczy z objawami zaburzeń depresyjnych oraz form pomocy dla młodzieży z diagnozą
 6. „Samouszkodzenia – zrozumieć, aby mądrze reagować” – szkolenie dla nauczycieli zapoznające słuchaczy ze zjawiskiem samookaleczania się
 7. „Jak rozmawiać z osobą, która ma myśli samobójcze?”
 

Konsultacje dla nauczycieli na terenie poradni i szkół według potrzeb – po wcześniejszym umówieniu

Pogadanki/ warsztaty dla uczniów:

 1. Zajęcia warsztatowe aktywizujące w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych (głównie ostatnich klas) – warsztaty, prelekcje, filmy, prezentacje multimedialne itp.,
 2. „#Nie_hejtuj” – warsztat dla młodzieży odnośnie cyberprzemocy i hejtu na portalach społecznościowych (2 x 45min); VII-VIII kl SP i szkoły ponadpodstawowe.
 3. Cykl spotkań o bezpieczeństwie w Internecie (tematy: zagrożenia w Internecie, cyberprzemoc, hejt, seksting, obraz siebie na portalach społecznościowych) – cykl spotkań obejmuje 6 x 45min, gdzie zapoznajemy się z grupą i omawiamy kompleksowo cyberprzemoc. VII-VIII kl. SP i szkoły ponadpodstawowe.
 4. Cykl spotkań o motywacji i kreatywnym myśleniu dla młodzieży.
 5. „Dowód miłości” – warsztat dla starszej młodzieży szkół ponadpodstawowych odnośnie podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych i zagrożeniach z tym związanych
 6. Warsztaty ,,Motywacja do nauki” szkoła podstawowa dla uczniów.
 7. Warsztaty dla uczniów szkoła podstawowa – Agresja, przemoc rówieśnicza.
 8. Moje mocne i słabe strony.
 9. Techniki zapamiętywania i uczenia się.
 10. Profilaktyka uzależnień.

Prelekcje dla rodziców:

 1. Co dalej? – rady i wskazówki dla rodziców.
 2. „Jak pomóc dziecku kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem”.
 3. Współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji  edukacyjno – zawodowej dziecka,
 4. „Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły?” – prelekcja dla rodziców.
 5. „Samouszkodzenia – zrozumieć, aby mądrze reagować”.
 6. „Jak wspierać nastolatków w ich rozwoju emocjonalnym?”
 7. „Czy to już depresja? – szkolenie dla rodziców odnośnie pierwszych symptomów depresji.
 8. Jak pomóc dziecku w uczeniu się.
 9. ,,Nauczyciele-rodzice czyli o dobrej komunikacji i współpracy w przedszkolu”.
 10. Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 11. Postawy rodzicielskie, ich wpływ na zachowanie dzieci.
 12. Dojrzałość szkolna – aspekt poznawczy, emocjonalny i społeczny.
 13. Jak mogę pomóc mojemu dziecku osiągnąć gotowość szkolną.
 14. Zachęcanie dzieci do samodzielności.
 15. Szkoła dla Rodziców on line, stacjonarnie lub hybrydowo, w zależności od możliwości. 

Punkt informacyjno - konsultacyjny:

– punkt informacyjno – konsultacyjny w poradni (doradztwo zawodowe, dzieci zdolne, specyficzne trudności w nauce, trudności wychowawcze itp.).

 – po każdej prelekcji, warsztatach, szkoleniach możliwość konsultacji z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Skip to content