PPP Brodnica

W dniu 29.11.2023 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy w ramach Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych odbyło się spotkanie szkolnych doradców zawodowych.

Spotkanie poprowadziła Pani Monika Kowalska, koordynator sieci, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy. Pani Monika zaprezentowała temat  „ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego”. Podczas spotkania uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie:

  • Podstaw prawnych i założeń WSDZ,
  • Struktury WSDZ czyli jakie elementy są obowiązkowe zgodnie z obowiązującym przepisami,
  • Jakie treści uwzględnić w poszczególnych punktach WSDZ( propozycje i przykłady),
  • Ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ.

Zapoznaliśmy się z artykułem pt. Przyszłość rynku pracy- zawód czy kompetencje?

Podczas spotkania doskonalono umiejętność  opracowania programu realizacji doradztwa zawodowego- czyli jak praktycznie ułożyć plan i harmonogram działań.

Uczestnicy chętnie się wypowiadali, zabierali głos oraz zadawali pytania, a także ustalono kolejne tematy, które warto rozwinąć na kolejnych spotkaniach.

Jako koordynator sieci dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom za aktywność podczas spotkania i zaangażowanie w doskonalenie pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie planowania przez nich wyboru dalszej drogi ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Koordynator sieci

Doradca zawodowy w PPP w Brodnicy

Monika Kowalska

Sieć współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych 

Systematyczna współpraca doradców z poradnią psychologiczno-pedagogiczną pozwala na monitorowanie zagadnień związanych z doradztwem zawodowym realizowanym na terenie szkół. Wspólnie z doradcami omawiano zagadnienia związane z potrzebą realizacji zadań, tak bardzo ważnych dla młodego człowieka, które wpływają pozytywnie na wybory edukacyjno- zawodowe młodzieży.

Skip to content