PPP Brodnica

Doradztwo edukacyjno - zawodowe

Specjalistyczna pomoc dla szkół w prowadzeniu doradztwa edukacyjno - zawodowego:

 • wsparcie metodyczne i merytoryczne, konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, szkolnych doradców zawodowych
 • prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty aktywizujące dla uczniów
  szkolenia rad pedagogicznych
 • prelekcje dla rodziców na temat współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowej własnego dziecka
Przykładowa tematyka:
 • „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód” ( szkoła podstawowa kl. VIII)
 • Wybieram szkołę – wybieram zawód ( szkoła podstawowa kl. VIII)
 • „Kalejdoskop szkół uczących zawodu.
 • Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu” (szkoły podstawowe)
 • „Kalejdoskop zawodów”–filmoteka (szkoły ponadpodstawowe)
 • „Recepta na karierę, czyli psychologiczne – i nie tylko – uwarunkowania drogi do sukcesu” ( szkoły ponadpodstawowe)
 • „Branże przyszłości” ( szk. ponadpodstawowe)
 • „Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele”
 • Cykl „Pierwsza praca”, „Gdzie i jak szukać pracy”, „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Rozmowa kwalifikacyjna” (szkoły ponadpodstawowe)

Warsztaty

 • Zajęcia aktywizujące w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej (szkoła podstawowa)
 • Zajęcia warsztatowo – informacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Odkrywanie predyspozycji zawodowych ( szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Zajęcia warsztatowe w ramach wstępnej orientacji zawodowej w celu ukierunkowania rozwoju zainteresowań, zdolności i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych
 • Testy w wersji komputerowej, wydruk wyników dla ucznia z możliwością omówienia wyników z doradcą zawodowym.

Indywidualne i grupowe porady zawodowe

 • po badaniach psychologiczno – pedagogicznych określających m. in. uzdolnienia, zainteresowania i predyspozycje do dalszej nauki i wykonywania zawodu
 • porady bez badań, informacje o możliwościach edukacyjnych, zawodowych w oparciu o zgromadzoną bazę informacyjną ( w poradni, w szkołach – możliwość korzystania z dyżurów doradców zawodowych wg zgłaszanych potrzeb przez zainteresowane szkoły)
 • testy do samobadania w wersji komputerowej z możliwością omówienia wyników z doradcą zawodowym i uzyskania porady zawodowej ( w poradni)

Punkt informacyjno – konsultacyjny ( doradztwo zawodowe, dzieci zdolne, specyficzne trudności w nauce, trudności wychowawcze itp.).

 • Po każdej prelekcji, warsztatach, szkoleniach możliwość konsultacji z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Skip to content