Formularz zgłoszenia wraz z procedurą przyjmowania klientów poradni


 

Formularz zgłoszenia - pobierz

Procedura przyjmowania klientów w Poradni - zobacz

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych z dniem 25 maja 2018 tj. z dniem wejścia nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie przyjmujemy żadnych dokumentów zawierających dane osobowe drogą mailową tj. w postaci m. in. fotografii, skanów, zrzutów ekranowych etc.)  Dokumenty, które chcą Państwo do nas złożyć należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną.

Prosimy o przyjęcie powyższej regulacji ze zrozumieniem.

Załączniki dla szkołyOpinia o uczniu - I etap edukacyjny   pobierz
Opinia o uczniu - II etap edukacyjny   pobierz
Opinia o uczniu - szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa   pobierz
Opinia nauczyciela polonisty   pobierz
Opinia o dziecku przedszkolnym   pobierz
Opinia szkolna do kształcenia specjalnego   pobierz
Opinia szkolna do nauczania indywidualnego   pobierz
Opinia szkolna zindywidualizowana ścieżka   pobierz
Opinia szkolna zindywidualizowana ścieżka - kontynuacja pobierz
Opinia szkolna dla ucznia klsy ósmej   pobierz

Załączniki dla lekarzaZaświadczenie lekarskie kierowane do Zespołu Orzekającego   pobierz
Zaświadczenie lekarskie w celu wydania opinii dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka   pobierz
Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego   pobierz
Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana scieżka   pobierz
Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych   pobierz
Zaświadczenie otolaryngologiczne do celów oświatowych   pobierz


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.

#