Formularz zgłoszenia wraz z procedurą przyjmowania klientów poradni


 

Formularz zgłoszenia - pobierz

Procedura przyjmowania klientów w Poradni - zobacz

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych z dniem 25 maja 2018 tj. z dniem wejścia nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie przyjmujemy żadnych dokumentów zawierających dane osobowe drogą mailową tj. w postaci m. in. fotografii, skanów, zrzutów ekranowych etc.)  Dokumenty, które chcą Państwo do nas złożyć należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną.

Prosimy o przyjęcie powyższej regulacji ze zrozumieniem.

Załączniki dla szkołyOpinia o uczniu - I etap edukacyjny wersja word wersja pdf
Opinia o uczniu - II etap edukacyjny wersja word wersja pdf
Opinia o uczniu - szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa wersja word wersja pdf
Opinia nauczyciela polonisty wersja word wersja pdf
Opinia o dziecku przedszkolnym wersja word wersja pdf
Opinia szkolna do kształcenia specjalnego wersja word wersja pdf
Opinia szkolna do nauczania indywidualnego wersja word wersja pdf
Opinia szkolna zindywidualizowana ścieżka wersja word wersja pdf
Opinia szkolna zindywidualizowana ścieżka - kontynuacja wersja word wersja pdf
Opinia szkolna dla ucznia klsy ósmej wersja word wersja pdf

Załączniki dla lekarzaZaświadczenie lekarskie kierowane do Zespołu Orzekającego wersja word wersja pdf
Zaświadczenie lekarskie w celu wydania opinii dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wersja word wersja pdf
Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego wersja word wersja pdf
Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana scieżka wersja word wersja pdf
Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych wersja word wersja pdf
Zaświadczenie otolaryngologiczne do celów oświatowych wersja word wersja pdf


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.

#