DYREKTOR

mgr Hanna Królikowska

ZASTĘPCA  DYREKTORA

mgr Ewa Kupczyk

SEKRETARIAT

Małgorzata Sendwicka

PRACOWNICY  PEDAGOGICZNI

Zespół  wsparcia wychowawczego

mgr  Waldemar Pięta – psycholog
mgr Mirosława Kowalska - psycholog
mgr Elżbieta Lorenc - pedagog
mgr Beata Jankowska - pedagog
mgr Hanna Królikowska - pedagog

Punkt konsultacyjny:
mgr Waldemar Pięta - psycholog

Zespół pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

mgr Emilia Nowińska – Majczuk – psycholog
mgr Ewa Kupczyk - psycholog
mgr Grażyna Deling – pedagog
mgr Ewelina Bielicka - pedagog
mgr Monika Rosińska - psycholog
mgr  Nella Rogalska – surdologopeda
mgr Beata Jankowska - pedagog
mgr Hanna Królikowska - pedagog

Punkt konsultacyjny:
mgr Emilia Nowińska – Majczuk – psycholog

Zespół pomocy pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami szkolnymi

mgr Ewa Pięta – psycholog
mgr Mirosława Sośnicka – pedagog

Instruktaż  samokształceniowy
mgr  Mirosława Sośnicka  - pedagog

Zespół  planowania kariery zawodowej uczniów i pracy z uczniem zdolnym

mgr Mirosława Kowalska – psycholog
mgr Elżbieta Lorenc – pedagog
lek med. Teresa Patan– lekarz konsultant

Punkt konsultacyjny:
mgr Mirosława Kowalska – psycholog
mgr Elżbieta Lorenc – pedagog

Zespół  pomocy logopedycznej i wczesnej interwencji

mgr Martyna Tomella – logopeda
mgr Nella Rogalska – surdologopeda
mgr Ewa Pięta – psycholog
mgr Ewa Kupczyk – psycholog
mgr Natalia Aranowska - logopeda
mgr Katarzyna Laudańska - pedagog

 

PERSONEL  POMOCNICZY
mgr  Jacek Kisicki- informatyk
lek. med. Teresa Patan– lekarz medycyny-konsultant

PRACOWNICY  ADMINISTRACJI
Małgorzata Sendwicka – sekretarz Poradni
Iwona  Borowiak –   referent

PRACOWNICY  OBSŁUGI
Grażyna Boniecka – woźna – sprzątaczka
Piotr Bronikowski –  robotnik gospodarczy


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.