DYREKTOR

mgr Hanna Królikowska

ZASTĘPCA  DYREKTORA

mgr Ewa Kupczyk

SEKRETARIAT

Katarzyna Dołasińska

Psycholodzy:

mgr Ewa Pięta

mgr Waldemar Pięta

mgr Ewa Kupczyk

mgr Monika Rosińska

mgr Maja Chwiałkowska - Jamrozik

mgr Magda Lenkiewicz - Kowalska

Pedagodzy:

mgr Elżbieta Lorenc

mgr Ewelina Bielicka

mgr Beata Jankowska

mgr Hanna Królikowska

mgr Paulina Przygócka 

Pedagog - terapeuta uzależnień:

mgr Monika Lulińska

Logopedzi:

mgr Martyna Tomella

mgr Nella Rogalska

mgr Natalia Królikowska

Zespół  wsparcia wychowawczego

mgr  Waldemar Pięta – psycholog
mgr Beata Jankowska - pedagog
mgr Ewelina Bielicka - pedagog

Punkt konsultacyjny:
mgr Waldemar Pięta - psycholog

Zespół pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

mgr Ewa Pięta– psycholog
mgr Ewa Kupczyk - psycholog
mgr Monika Rosińska - psycholog
mgr Beata Jankowska - pedagog
mgr  Nella Rogalska – surdologopeda
mgr Hanna Królikowska - neurologopeda
mgr Maja Chwiałkowska - Jamrozik - psycholog
mgr Natalia Królikowska - logopeda

Zespół pomocy pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami szkolnymi

mgr Ewa Pięta – psycholog
mgr Ewelina Bielicka - pedagog

 

Zespół  planowania kariery zawodowej uczniów i pracy z uczniem zdolnym

mgr Elżbieta Lorenc – pedagog
lek med. Teresa Patan – lekarz konsultant

Punkt konsultacyjny:
mgr Elżbieta Lorenc – pedagog

Zespół  pomocy logopedycznej i wczesnej interwencji

mgr Hanna Królikowska - neurologopeda, pedagog
mgr Martyna Tomella – logopeda
mgr Nella Rogalska – surdologopeda
mgr Natalia Królikowska - logopeda
mgr Ewa Pięta – psycholog
mgr Ewa Kupczyk – psycholog

PERSONEL  POMOCNICZY
lek. med. Teresa Patan– lekarz medycyny-konsultant

PRACOWNICY  ADMINISTRACJI
Katarzyna Dołasińska – sekretarz Poradni
Iwona  Borowiak –   referent
mgr  Jacek Kisicki – informatyk

PRACOWNICY  OBSŁUGI
Grażyna Boniecka – woźna – sprzątaczka
Piotr Bronikowski –  robotnik gospodarczy


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.