strzałka do góry na główną


Możliwość spotkania w Poradni z terapeutą w sytuacji kryzysowej. 

W celu ustalenia terminu wizyty należy zgłosić się do rejestracji lub zadzwonić na numer telefonu 56 4944591

 Dodatkowo uruchamiamy w godzinach pracy Poradni infolinię pod numerem telefonu 56 4944591 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy oraz stałe dyżury telefoniczne w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu 56 4944591 

 Jednocześnie przypominam, że całodobowo można się kontaktować z Poradnią na indywidualne adresy e - mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy poradni mogą również zaoferować pomoc również on - line. 

 Ponadto cały czas funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia
800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii powstała też poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która rozpoczęła swoją działalność 1.01.2021 r.Misja poradni


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu brodnickiego.Nasz zespół składa się wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

Co w rozwoju dziecka jest prawidłowe, a co niepokoi i wymaga skutecznej pomocy specjalisty? Psychologa, pedagoga czy logopedy?

  • zdiagnozujemy
  • doradzimy
  • obejmiemy fachową opieką (terapią)

Zapraszamy: rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców i nauczycieli.

Pomóż swojemu:
  • dziecku,
  • wychowankowi,
  • uczniowi.

Chętnie spotkamy się z młodzieżą.

Zachęcamy Państwa do poznania naszej oferty.

Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

mgr Hanna Królikowska

Sekretariat

Sekretariat jest czynny:

od poniedziałku do piątku

 Poniedziałek  7.30 - 16.00

Wtorek 7.30 - 17.00

Środa 7.30 - 16.00

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 15.00 

Pracownicy pedagogiczni

Poniedziałek: 8.00 - 17.00

Wtorek 8.00 - 18.00

Środa 8.00 - 18.00

Czwartek 8.00 - 18.00

Piątek 8.00 - 16.00Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.