strzałka do góry na główną

Dla rodzica

Rodzic jako doradca - zobacz

Dla ucznia

Czynniki trafnego wyboru zawodu - zobacz

Instytucje wspierajace w wyborze zawodu - zobacz

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w Brodnicy - zobacz

Wybór szkoły ponadpodstawowej - zobacz

Zarządzenie Kuratorium Oświaty dotyczące rekrutacji do szkół w 2020 roku - zobacz

Barometr zawodów - zobacz

Prognoza zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego (technikum i szkoła branżowa) - zobacz

 

 

 

 


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.