strzałka do góry na główną

OFERTA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców

ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ EDUKACYJNĄ I ZAWODOWĄ

skorzystaj z oferty

ZESPOŁU PLANOWANIA KARIERY EDUKACYJNO - ZAWODOWEJ


Pomocy udzielają doświadczeni doradcy zawodowi:
mgr Mirosława Kowalska – psycholog
mgr Elżbieta Lorenc – pedagog

 

Proponujemy:

Specjalistyczną pomoc dla szkół w prowadzeniu doradztwa edukacyjno - zawodowego:

 • wsparcie metodyczne i merytoryczne, konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, szkolnych doradców zawodowych
 • • prelekcje, prezentacje multimedialne, warsztaty aktywizujące dla uczniów
 • szkolenia rad pedagogicznych
 • prelekcje dla rodziców na temat współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowej własnego dziecka
  przykładowa tematyka:
     • „Planowanie kariery, czyli  jak wybrać zawód” ( szkoła podstawowa kl. VIII)
     • Wybieram szkołę - wybieram zawód ( szkoła podstawowa kl. VIII)
         • „Kalejdoskop szkół uczących zawodu. Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu” (szkoły podstawowe)
     • „Kalejdoskop zawodów”–filmoteka (szkoły ponadpodstawowe)
     • „Recepta na karierę, czyli psychologiczne -  i nie tylko - uwarunkowania drogi do sukcesu” ( szkoły ponadpodstawowe)
     • „Branże przyszłości” ( szk. ponadpodstawowe)
     • „Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele”
     • Cykl  „Pierwsza praca”, „Gdzie i jak szukać pracy”, „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”,    „Rozmowa kwalifikacyjna” (szkoły ponadpodstawowe)

    Warsztaty:

 • Zajęcia aktywizujące w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej (szkoła podstawowa)
 • Zajęcia warsztatowo – informacyjne  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Odkrywanie predyspozycji zawodowych ( szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Zajęcia warsztatowe w ramach wstępnej orientacji zawodowej w celu ukierunkowania rozwoju zainteresowań, zdolności i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych
 • testy w wersji komputerowej, wydruk  wyników dla ucznia z możliwością omówienia wyników z doradcą zawodowym

  Indywidualne i grupowe porady zawodowe: 

 • po badaniach psychologiczno – pedagogicznych określających m. in. uzdolnienia,  zainteresowania i predyspozycje do dalszej nauki i wykonywania zawodu
 • porady bez badań, informacje o możliwościach edukacyjnych, zawodowych w oparciu o zgromadzoną bazę informacyjną ( w poradni, w szkołach – możliwość korzystania z dyżurów doradców zawodowych wg zgłaszanych potrzeb przez zainteresowane szkoły)
 • testy do samobadania w wersji komputerowej z możliwością omówienia wyników z doradcą zawodowym i uzyskania porady zawodowej ( w poradni)

  Punkt informacyjno – konsultacyjny ( doradztwo zawodowe, dzieci zdolne,  specyficzne trudności w nauce, trudności wychowawcze itp.).

  Po każdej prelekcji, warsztatach, szkoleniach możliwość konsultacji z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i nauczycieli


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.

Materiały dotyczące doradztwa
edukacyno - zawodowego

zobacz

Przydatne linki

www.psz.praca.gov.pl

Szkoły powiatu