W trakcie zgłaszania dziecka na badanie należy znać jego numer PESEL

 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych z dniem 25 maja 2018 tj. z dniem wejścia nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie przyjmujemy żadnych dokumentów zawierających dane osobowe drogą mailową tj. w postaci m. in. fotografii, skanów, zrzutów ekranowych etc.)  Dokumenty, które chcą Państwo do nas złożyć należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną.

Prosimy o przyjęcie powyższej regulacji ze zrozumieniem.


W każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00 pracownicy PPP udzielają porad, konsultacji, wsparcia dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny i uzgodnienie terminu.

Misja poradni


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu brodnickiego.Nasz zespół składa się wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

Co w rozwoju dziecka jest prawidłowe, a co niepokoi i wymaga skutecznej pomocy specjalisty? Psychologa, pedagoga czy logopedy?

  • zdiagnozujemy
  • doradzimy
  • obejmiemy fachową opieką (terapią)

Zapraszamy: rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców i nauczycieli.

Pomóż swojemu:
  • dziecku,
  • wychowankowi,
  • uczniowi.

Chętnie spotkamy się z młodzieżą.

Zachęcamy Państwa do poznania naszej oferty.

Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Dyrektor

mgr Hanna Królikowska

Sekretariat

Poniedziałek: 7.15 - 17.00

Wtorek 7.15 - 16.00

Środa 7.15 - 17.00

Czwartek 7.15 - 16.00

Piątek 7.15 - 15.15

Pracownicy pedagogiczni

Poniedziałek: 8.00 - 17.00

Wtorek 8.00 - 18.00

Środa 8.00 - 18.00

Czwartek 8.00 - 18.00

Piątek 8.00 - 16.00Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.